Camerana

Camerana

AllPre-saleMeten is wetenAanloopOndertussen in... Zicht vanaf ons eigen muurtje op het huis (achterste). Bijna recht daarachter, in de verte, de toren van Camerana. Oei, bijna (een deel van) de achterwand bedekt. Nog 5,6 m te gaan. De kop is eraf... je moet ergens...
Overal & Nergens

Overal & Nergens

20 nogwat… Weleens in een dierentuin geweest? Zo’n verzameling hokjes, waar dan telkens één, twee of meerdere beesten een plek delen omdat ze immers bij elkaar horen? Maar waar, wandelend vanuit ‘zone Afrika’ naar ‘zone Antarctica’,...